Kategoriarkiv: bok

Lyssna på Boktipspodden!

Vill du ha lästips? Då har du hittat rätt. Vi i klass 5 på Sandhultskolan har startat en poddserie. Podden heter Boktipspodden och här berättar vi om olika barn- och ungdomsböcker som vi tycker är bra. Du får både reda på handlingen i böckerna och om våra läsupplevelser. Här är de två första avsnitten. Klicka på dem och lyssna!

 

img_4325

Avsnitt 1av Viggo, Liv, Arian och Josefin

Avsnitt 2 av Filip, Anton, Hossein och Emma P

Böcker om Vikingatiden

Är du intresserad av Vikingatiden? I så fall tycker vi att du ska läsa våra böcker. I dem har vi skrivit fakta om bl a vikingaskepp, runor och asatro. Vi vill gärna veta vad du tycker om böckerna så skriv gärna en kommentar. Hoppas du gillar dem.

Skärmavbild 2016-03-08 kl. 13.50.32 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-09 kl. 19.13.18 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-09 kl. 19.16.30 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-09 kl. 19.18.54 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-10 kl. 14.45.25 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-10 kl. 14.49.27 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.27.29 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.29.20 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.31.01 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.33.08 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.34.45 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.36.51 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-16 kl. 14.39.16 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 08.24.52 ePub PDF

Skärmavbild 2016-04-07 kl. 07.51.53 ePub PDF

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 14.34.52 ePUB PDF

Skärmavbild 2016-04-05 kl. 13.21.46 ePub PDF

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 11.53.22 ePub PDF

 

 

 

Läs våra böcker!

Vi har skrivit böcker om vilda djur i Sverige och publicerat dem här på vår blogg. Det skulle vara jätteroligt om du ville läsa dem. Böckerna innehåller beskrivande texter om djur. Du kan antingen läsa dem som ePub eller som PDF. Om du klickar på bilderna ser du hur framsidorna på böckerna ser ut. Om du klickar på länkarna bredvid bilderna kommer du till böckerna. Läs gärna alla böcker. Hoppas du kommer att tycka om dem. Om du vill får du gärna skriva en trevlig kommentar till oss.

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 17.52.32 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 18.36.29   ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.34.59 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.40.41 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.43.02 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.45.46  ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.47.57 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.49.50 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 19.53.40 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.29.04 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.31.55 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.36.10ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.38.40 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.41.02 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 09.43.29 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-10 kl. 12.05.01 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-10 kl. 12.06.55 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 12.05.29 ePub PDF

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 13.27.01 ePub PDF

 

 

 

 

 

 

 

Book Creator – samspel mellan text, ljud, bild och film

Idag har vi använt oss av Book Creator, som är en app för att skapa böcker, där text, ljud, bild och film kan läggas in på de olika boksidorna.

Varför gjorde vi detta?

I LGR 11 kan man läsa att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, de ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, de ska få skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, de ska få fotografera och filma.

Book Creator låter oss göra mycket av ovanstående därför föll valet på det den här gången.

Vad skulle då våra böcker innehålla?

Under en tid har vi lärt oss om Sveriges nationella minoriteter. Vilka minoriteterna är, vilka rättigheter de har och vilka språk de talar. Under arbetets gång har vi tittat på filmer om ungdomar som tillhör minoriteterna och vi har fått ta del av deras liv, traditioner och tankar. Vi har lärt oss olika begrepps betydelse som t ex rättighet, fördom, tradition, ursprungsbefolkning, diskriminering och empati och använt oss av begreppen vid värderingsövningar, diskussioner och vid inhämtande av fakta. Därför skulle våra böcker innehålla en presentation av oss själva, vilka vi är, var vi kommer ifrån och traditioner vi firar och för att knyta ihop med ett ämne till så skulle böckerna göras på engelska.

Vi började med att lära oss hur man använder Book Creator på iPads och tittade på ett exempel på vad boken skulle kunna innehålla. Sedan var det dags att planera innehållet i  våra böcker. Det gjorde vi genom att vika vita A4-papper på mitten och sätta ihop dem till en bok. Sedan skrev vi stödord på engelska om vad varje sida skulle innehålla, d v s stödord för text, bild eller kort video.

När detta var klart var det dags att börja skapa i Book Creator. Texter skrevs, texter lästes in, foton togs och filmer gjordes.

Här är några bilder från arbetet:

IMG_1106 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1111IMG_1112 IMG_1113

När vi är färdiga ska vi visa upp böckerna för varandra. Vi ska ge varandra feedback i form av two stars and a wish. Vi ska spara böckerna så att vi kan jämföra hur vi skrev och talade engelska i slutet av femman med hur vi skriver och talar när vi gått ett tag i sexan och vi kommer utvärdera sättet att arbeta på.

Arbeta med lässtrategier på engelsklektionerna

Under några veckor har vi läst en bok på engelsklektionerna. Boken heter Respect och är skriven av Michaela Morgan. I går läste vi ut boken och idag har vi skrivit var sin book report.  Lite längre ner kan du läsa dem.

IMG_1025

Medan vi arbetade med boken använde vi oss av lässtrategierna att förutspå, reda ut oklarheter, skapa inre bilder, sammanfatta och ställa frågor. Allt för att få en så stor läsupplevelse som möjligt.

Vi började med att förutspå vad vi trodde boken skulle handla om. Titeln, bilden på framsidan och baksidestexten hjälpte oss. Vi diskuterade också några frågor utifrån titel, bild och baksidestext.

Vi läste en del kapitel två och två, en del enskilt och något kapitel lästes högt av vår lärare. Till varje kapitel hade vi frågor att besvara. En del frågor handlade om att förstå vad uttryck betyder, en del var frågor på raderna, mellan raderna eller bortom raderna, en del frågor handlade om att kunna beskriva.

Frågorna besvarades antingen enskilt eller i par och vi redovisade och diskuterade dem i grupp eller i helklass. Vi förutspådde också under läsningen.

Slutligen skrev vi en book report, som inleddes med att vi diskuterade handling, karaktärer, platser som förekom och vad vi gillade bäst med boken. Sedan arbetade var och en med sin book report på egen hand. Då fick vi också möjlighet att sammanfatta och måla våra inre bilder.

IMG_1012 IMG_1013 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1017 IMG_1018 IMG_1019 IMG_1020

IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023

miljöbeskrivning – Bröderna Lejonhjärta – skapa inre bilder

En stor del av lektionerna i svenska ägnas för tillfället år berättande texter. Efter att ha lärt oss om en sådan texts språkliga uppbyggnad har vi kommit in på språkliga drag och typiska kännetecken. Just nu fokuserar vi på miljöbeskrivningar. En miljöbeskrivning hjälper oss att skapa inre bilder när vi läser. Den får oss att se, höra, känna, lukta och smaka på miljön som karaktärerna befinner sig i och där händelserna utspelas.

Idag läste vi ett utdrag ur Bröderna Lejonhjärta. Skorpan har kommit till Nagijala och har återförenats med sin bror Jonatan. Han får se Körsbärsdalen och stället där han ska bo och vi får följa med i Astrids Lindgrens beskrivning.

Vi upptäckte att författaren använde sig av sinnen vid miljöbeskrivningen. Syn, hörsel, lukt, känsel (känsla) och smak fanns med. När vi hade diskuterat texten var det dags att börja måla. Måla miljöbeskrivningen utifrån de inre bilder vi skapat utifrån texten.

författarbesök, läsa och sammanfatta

Längre fram i vår kommer vi att få författarbesök av Lena Lilleste. Nu förbereder vi oss inför besöket genom att läsa böcker som hon har skrivit. Alla i klassen läser en bok ur serien om Tommy och Flisen. Tommy- och Flisenböckerna tillhör deckargenren.

Medan vi läser fyller vi också i en berättelsekarta. Med hjälp av den ska vi sammanfatta boken så att andra som inte läst den kan få reda på vad den handlar om. På så sätt kommer vi att vara väl förberedda när det väl är dags för besöket.

Här är några av böckerna vi läser:

IMG_0800 IMG_0803 IMG_0808 IMG_0813

Här är några av berättelsekartorna. De är inte färdiga än utan bara påbörjade.

IMG_0801 IMG_0804 IMG_0807 IMG_0809 IMG_0812

Vi passar också på att ägna oss åt att skriva och lära oss om berättande texter de kommande veckorna och då fokuserar vi naturligtvis på hur man skriver spännande berättelser.

berättelsekarta – att sammanfatta

Efter jullovet började vi på en ny högläsningsbok. Den heter ”Pojken som levde med strutsar” och är skriven av Monica Zak. Under tiden som vi läser kommer vi att fylla i en berättelsekarta. Det gör vi för att lättare kunna sammanfatta boken och få en övergripande förståelse av den. Att kunna sammanfatta är en lässtrategi som hjälper oss att få med det viktigaste t ex händelser eller detaljer. Den hjälper oss att komma ihåg i vilken ordning saker och ting sker, den är ett underlag för samtal. Helt enkelt en strategi som utvecklar läsförståelsen. Man kan använda den till både skönlitterära texter och sakprosatexter. Medan vi fyller i kartan övar vi t ex på att se viktiga händelser och förstå vilka händelser eller problem som är betydelsebärande.

Så här långt har vi kommit med vår berättelsekarta:

IMG_0762

 

 

Konsten att läsa högt

Idag läste jag högt för eleverna. Jag sa att jag skulle läsa en sida ur vår högläsningsbok och att de sedan skulle ge mig feedback i form av two stars and a wish. Det de fick bedöma var:

  • min förmåga att läsa tydligt (d v s om man kunde höra orden jag läste)
  • min förmåga att läsa så att de kunde hänga med i handlingen (tog jag pauser vid passande ställen)
  • min förmåga att läsa med flyt
  • min förmåga att läsa med en läshastighet som passar om någon lyssar
  • min förmåga att anpassa min röst till handlingen.

Jag läste texten två gånger. Första gången läste jag med klar och tydlig röst. Jag gjorde pauser, men inte vid skiljetecknen. Jag läste med flyt men utan att tänka på vad jag läste.

Eleverna gav mig feedback och utifrån den läste jag texten en andra gång. Nu läste jag med klar och tydlig röst och gjorde pauser vid skiljetecknen och där det passade. Jag läste med flyt och lagom hastighet och anpassade rösten efter innehållet.

Utifrån den här övningen fick vi intressanta diskussioner om vad som är viktigt när man läser en text för andra och vad det är som gör att jag själv och andra kan förstå en text.

Efter diskussionen tränade vi på att läsa meningar med inlevelse och läsa meningar med betoning på de olika orden. Vi pratade om att hur man läser spelar stor roll för förståelsen.

IMG_0745 IMG_0746

 

Sedan tränade vi på att läsa högt ur våra egna böcker. Ett härligt surr lade sig över klassrummet.